LISENSPAKKER

Velg ønsket pakke under eller kontakt oss for spesial pakke.
Ved kjøp av en lisenspakke får du tilgang til hele arkivet. Du velger selv hvilke tegninger du ønsker og når du ønsker å laste de ned. lisens tiden per tegning starter ved nedlasting av den enkelte tegningen. Tegninger som er brukt i lisens perioden trenger ikke slettes etter utløp av perioden, men skal ikke brukes i nye publikasjoner (da kreves ny avtale) Ved kjøp av tegninger gjennom pakkene under, begrenses bruken til en publikasjon per tegning.