Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) ligger hele tiden til grunn for våre betingelser. Piratkopiering, grov manipulering og kommersiell utnyttelse av våre tegninger uten kundeavtale med TEGNINGER.NO vil kunne registreres og forfølges rettslig om nødvendig.

BETINGELSER

Våre kunder må ha tillit til produktet. Tegninger.no ser det derfor som avgjørende å sikre tegnearkivet mot alle former for tyveri og misbruk. Gjennom dette beskytter vi tegningenes eksklusivitet.

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) ligger hele tiden til grunn for våre betingelser. Piratkopiering, grov manipulering og kommersiell utnyttelse av våre tegninger uten kundeavtale med TEGNINGER.NO vil kunne registreres og forfølges rettslig om nødvendig. Faktura inkludert straffegebyr vil bli sendt.

MRK! Ønskes tegningen benyttet i større, eksempelvis landsomfattende kampanje anbefaler vi at en slik illustrasjon tegnes spesielt for ikke å komme i konflikt med en identisk tegning som brukes parallelt. Tegningene må ikke masseproduseres eller videreselges. Tegningen må heller ikke benyttes som element i et produkt som legges ut for salg hvis ikke dette er spesielt avtalt med TEGNINGER.NO. (Dette gjelder ikke hvis produktet er en gave.)

BETALINGSFORMER

I NETTBUTIKK : VIPPS / VISA

Egnet for mindre virksomheter eller organisasjoner hvor beslutningene kan tas direkte i produksjonsleddet

FAKTURA

(Egnet for større virksomheter og organisasjoner hvor beslutninger tas sentralt.)
Kontakt oss for faktura.

 

KVOTEPAKKER

Velger du å laste ned en KVOTEPAKKE gir dette den rimeligste stykkpris for tegningene. Kjøp en kvotepakke som passer til ditt forbruk og last ned etter hvert som du får bruk for tegninger. Retten til bruk gjelder i 2 år fra tegningen lastes ut av kvotepakken.

STARTPAKKA

4 tegninger / kr. 200,- pr. tegning (gjelder alle tegninger).             Totalt kr 800,-
Gjelder frem til 1.mars

LITEN KVOTEPAKKE

5 tegninger / kr.300,- pr. tegning. (gjelder alle tegninger).                           Totalt kr.1500,-

 

STOR KVOTEPAKKE

10 tegninger / kr.250,- pr. tegn.  (gjelder alle tegninger).                             Totalt kr.2500,-

PRIVAT BRUK

ved kjøp fra Tegninger.no kan tegningene benyttes i all privat kommunikasjon på mobil, nett og papir. For eksempel invitasjoner, gratulasjoner, brev, morsomme meldinger og oppslag osv.
Tegningen må ikke benyttes som element i et produkt som legges ut for salg hvis ikke dette er spesielt avtalt med TEGNINGER.NO. (Dette gjelder ikke hvis produktet er en gave.)